De utrolige år i Solsikken.

Hvad er DUÅ?

 

”De utrolige år” – Dagtilbud, er et forebyggende evidensbaseret program, der er udviklet af den amerikanske professor Carolyn Webster-Stratton.

Det samlede program omfatter forældreprogrammer, børneprogrammer og DUÅ-dagtilbud, og alle programmer tilbydes i Herning Kommune.

I 2011 -12 deltog Solsikken sammen med 3 andre daginstitutioner i Herning Kommunes uddannelsesprogram, hvor alt personale var med på seks workshop-dage, hvor vi modtog vejledning undervejs og efterfølgende. Nyt personale vil fremover blive uddannet i DUÅ-programmet.

Uddannelsen består af følgende:

·       Coaching i faglighed, følelser, sociale kompetencer og leg.

·       Anerkendelse, ros og opmuntring.

·       Belønning.

·       Ignorering.

·       Problemløsning.

·       Time-out.

DUÅ-dagtilbud tager afsæt i en positiv, anerkendende og relationel tilgang, hvor der er fokus på trivsel, relationsopbygning og problemløsning. Visioner er, at vi med en tidlig forebyggende indsats inkluderer alle børn i de almene udviklings- og læringsfællesskaber.

I stedet for at fokusere på det enkelte barn og dets vanskeligheder, retter vi blikket mod de fællesskaber barnet deltager i, og de muligheder personalet har for at strukturere og målrette pædagogikken til gavn for alle børn og børn med særlige behov. Vi giver klare og forståelige beskeder, så barnet ved, hvad vi forventer, og vi anerkender og roser den adfærd vi ønsker at se mere af.

DUÅ danner rammen om vores pædagogik i Solsikken, og er med til at sætte dagsorden for vores pædagogiske tilgang til at møde og forstå børnenes forskellige behov.

På DUÅ-kurset lærer personalet:

·       At styrke samarbejdet mellem daginstitution og hjem.

·       At inkludere børn med særlige behov.

·       At styrke personalets kompetencer i gruppeledelse.

·       At forebygge og håndtere uønsket adfærd i børnegrupper.

·       At opbygge og styrke positive relationer mellem børnene og mellem børnene og de voksne.

I DUÅ lærer børnene forskellige metoder til at skabe positive relationer og styrke sociale kompetencer.

Eksempler på dette:

·       At tale med indestemme.

·       At række en stille hånd op.

·       At holde arme og ben for sig selv.

·       At lytte til – og se på den der taler.

·       At bruge non verbale tegn f.eks. ignoreringsknappen.

Forældrenes opbakning er vigtig for at DUÅ-dagtilbud bliver en succes. I kan som forældre til enhver tid henvende jer med spørgsmål, eller hvis I ønsker mere viden.

Projektet er sat i gang på baggrund af Herning Kommunes målsætning i forhold til ”Knæk kurven” og inklusions begrebet, og en målsætning der hedder:

·       Større professionalisme i daginstitutionerne.

·       Større kompetencer blandt medarbejderne.

·       Optimale inklusions rammer i alle institutioner.