Fællesbestyrelsen for Sdr. Felding Skole, Fristedet og Solsikken har udarbejdet - og udarbejder løbende - fælles principper for fællesinstitutionen. Principperne beskriver den overordnede vision for temaet. Hvordan principperne praktiseres i de enkelte afdelinger bestemmes lokalt af ledelse og personale.  Principperne kan findes i undermenuen til venstre.

Der er ligeledes udarbejdet et hjul for barnets tid i fællesinstitutionen. Hjulet illustrerer de samtaler, forældremøder, arrangementer, vurderinger, tests mm. som barnet - og I som forældre - typisk vil møde fra barnet starter i vuggestue og frem til det forlader 9. klasse. Hjulet kan ses ved at trykke på linket her: