Velkommen til Solsikken

Solsikken er en kommunal daginstitution som er normeret til 104 børnehavebørn og til 12 børn i vuggestuen.

I vores instution er alle børn unikke og har derfor forskellige behov. Når vi i vores institution vil give dem lige muligheder, er vi derfor nødt til at behandle dem forskelligt. Derfor stiller vi krav og sætter grænser ud fra vort kendskab til barnet.

Vi ønsker at skabe et læringsmiljø, der giver optimale betingelser for læring og udvikling.

Det lille barn vil blive mødt af anerkendende voksne, som vil give omsorg, tryghed og genkendelighed, og møde barnet med empati.

Vi betragter institutionen som et naturligt supplement til opdragelsen af jeres barn, og vi ønsker at skabe et positivt samarbejde, der bygger på gensidig respekt og tillid.

Vi har fokus på at skabe gode rammer for modtagelsen af nye børn til vores institution både til vores vuggestue, men også for de børn der kommer fra dagplejen til børnehaven.

I Solsikken stræber vi efter at opretholde et højt fagligt niveau, og at medarbejderne trives og udvikler sig i det daglige arbejde.

Personalet har deltaget i DUÅ dagtilbud, og vi arbejder således ud fra disse principper.

Vores hus skal være et sted hvor børn, forældre, eksterne samarbejdspartnere, studerende og andre gæster føler sig velkomne.

Højre
På tur
Solsikken er medlem af Friluftsrådets "Grønne spirer" og vi har det grønne flag. Det indebærer, at vi har særligt fokus på natur og udeliv. Naturen opfordrer til kreativitet og spontanitet og er desuden med til at udvikle fantasi og sociale færdigheder. For at modtage det grønne flag indsender vi hvert år dokumentation for vores arbejde, og to fra personalegruppen deltager årligt i "Grønne spirer" kursus. Vi bruger naturen som "det tredje læringsrum" og tager på ture i den skønne natur der omgiver Solsikken i Sdr. Felding.